YC 系列

無柱立式關模臥式射出機

功能特點
  • 立式關模,無機柱的機體方式,配合臥式射出,機械結構性強,射出有力,適合較大型崁合件成型加工。
  • 三面空間的開放,使鑲嵌件及成品取放,對特殊長條狀或 帶有導線的產品,更加容易作業,更可配合自動連線規劃。
  • 操作面的高度,符合人體工學,且整體機器高度低,讓作業 環境有更多額外利用空間。
  • 多樣化的油路設計,可配合客戶的選擇要求。
主要規格

請滑動下方橫向捲軸,以見更多表格內容

型號
 
射出系統
螺桿直徑
(mm)
射出壓力
(kgf / cm2)
理論射出容積
(cm3)
最大射出重量
(gr)
最大射出重量
(oz)
射出率
(cm3 / sec)
鎖模系統
鎖模力
(tf)
鎖模行程
(mm)
最大開距
(mm)
最小模厚
(mm)
模板尺寸
(mm)
頂出力
(tf)
頂出高度
(mm)
射嘴中心高度
(mm)
模中心至射嘴距
(mm)
滑模系統
滑模直徑
(mm)
滑模尺寸
(mm)
圓盤系統
圓盤尺寸
(mm)
其他
電動機
(kw)
電熱
(kw)
油箱容量
(L)
機械尺寸 : L
機械尺寸 : W
機械尺寸 : H
機械重量
(T)
詢問函
YC-40
V 2S R
 
28 & 36
2008 & 1215
83 & 137
74 & 123
2.6 & 4.3
47 & 78
 
40
200
375
175
420 / 240
1.7
突出 40
140 ± 25
min 75
 
450
870 × 240
 
    Φ 750
 
5.5 (7.5) 5.5+2.2 (7.5+3)
4.5
200
2.5 2.6 3.0
1.3 1.4 1.4
2.5 2.6 2.7
3.5 4.0 4.8
YC-60
V 2S R
 
32 & 40
1914 & 1225
124 & 194
112 & 175
3.9 & 6.1
56 & 92
 
60
200
400
200
480 / 280
1.7
突出 40
140 ± 25
min 75
 
500
980 × 280
 
    Φ 856
 
7.5 (10) 7.5+2.2 (10+3)
6
220
2.7 2.8 3.3
1.3 1.4 1.4
2.6 2.7 2.8
4.1 4.6 5.5
YC-90
V 2S R
 
34 & 42
1931 & 1265
149 & 228
134 & 205
4.7 & 7.2
67 & 108
 
90
250
500
250
580 / 380
2.7
突出 40
150 ± 25
min 125
 
600
1180 × 380
 
    Φ 980
 
11.1 (15) 11.1+2.2 (15+3)
7.5
250
2.9 3.0 3.7
1.5 1.6 1.6
2.7 2.8 2.9
5.5 6.0 7.2
YC-120
V 2S R
 
38 & 50
2079 & 1200
204 & 353
183 & 319
6.4 & 11.1
81 & 141
 
120
300
550
250
650 / 420
2.7
突出 40
150 ± 25
min 125
 
650
1290 × 420
 
    Φ 1172
 
14.9 (20) 14.9+2.2 (20+3)
9.5
300
3.0 3.1 4.2
1.6 1.7 1.7
3.0 3.0 3.1
7.0 7.8 9.5

*規格若修改,恕不另行通知。
*螺桿及鎖模力可選擇使用。